Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18

javni zavodi in ustanove

V občini Vipava delujejo javne ustanove za zagotavljanje zdravstvene oskrbe, predšolskega, osnovnošolskega, srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja.

Zdravstveni dom Ajdovščina in Lekarna izvajata oskrbo v svojih postajah v Vipavi.

Osnovna šola Draga Bajca v Vipavi ima svoje podružnice še na Gočah, v Podnanosu in v Vrhpolju.
V tej smeri delujeta tudi Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) in Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Otroški vrtec Ajdovščina imata svoja oddelka oziroma enoti tudi v Vipavi in Podnanosu, Vrtec pa enoto tudi v Vrhpolju.

 • CIRIUS Vipava

  Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava)
  Vojkova ulica 33
  5271 Vipava

  tel.: 05 365 52 00

  e-pošta: info@cirius-vipava.si

  http://www.cirius-vipava.si

 • Knjižnica

  Lavričeva knjižnica Ajdovščina
  Cesta IV. prekomorske 1
  5270 Ajdovščina

  tel.: 05 366 13 28  Oddelek v Vipavi
  Beblerjeva ulica 17
  5271 Vipava

  tel.: 05 366 54 22  Oddelek v Podnanosu
  Podnanos 71
  5272 Podnanos

  tel.: 05 368 60 36

 • Lekarna v Vipavi

  Lekarna
  Cesta 18. aprila 8
  5271 Vipava
  tel.: 05 368 71 90
  https://lekarna-ajdovscina.si/

 • Osnovnošolska vzgoja

  Osnovna šola Draga Bajca Vipava
  Vinarska cesta 4
  5271 Vipava

  tel.: 05 366 43 40
  fax.: 05 366 43 44  Osnovna šola Draga Bajca Vipava
  Podružnica Goče

  Goče 6
  5271 Vipava

  tel.: 05 366 43 75  Osnovna šola Draga Bajca Vipava
  Podružnica Podnanos

  Podnanos 77
  5272 Podnanos

  tel.: 05 366 43 73  Osnovna šola Draga Bajca Vipava
  Podružnica Vrhpolje

  Vrhpolje 42
  5271 Vipava

  tel.: 05 366 43 74
 • Predšolska vzgoja

  Otroški vrtec Ajdovščina
  Uprava

  Pot v Žapuže 14
  5270 Ajdovščina
  tel.: 05 368 13 40
  http://www.mojedete.si/

   

  Enota Ribnik
  Pot v Žapuže 14
  5270 Ajdovščina
  tel.: 05 368 13 40


  Enota Vipava
  Gradiška cesta 14
  5271 Vipava
  tel.: 05 367 14 64


  Enota Podnanos
  Podnanos 77
  5272 Podnanos
  tel.: 031 667 316

   

  Enota Vrhpolje
  Vrhpolje 42
  5271 Vipava
  tel.: 051 629 176

 • Srednješolska vzgoja

  Škofijska gimnazija Vipava
  Goriška cesta 29
  5271 Vipava

  tel.: 05 365 53 10
  fax: 05 365 53 29  Dijaški dom
  Grabrijanova ulica 19
  5271 Vipava

  tel.: 05 365 54 10

 • Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava

  Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
  Gradiška cesta 7
  5271 Vipava

  Telefon: 059 200 520
  GSM: 040 805 561
  e-pošta: info@vdcajvi.si

 • Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

  Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
  Vipavska cesta 13
  Rožna Dolina
  5000 Nova Gorica

  Kontakti:
  Tel.: +386 (0)5 330 86 00
  Faks: +386 (0)5 330 86 08
  E-pošta:
  URL: http://www.zzv-go.si


  Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je eden izmed devetih območnih zavodov v RS, ki uresničuje program socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in zdravstveno- ekološke dejavnosti v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in ustreznimi inštituti medicinske fakultete na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti z uporabo sodobnih metod, postopkov in opreme na področju biostatističnih, epidemioloških, higienskih, ekoloških, socioloških, ekonomskih, organizacijskih in drugih ved ter zagotavlja ustrezno laboratorijsko podporo in pogoje za terensko delo.

  Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost obsega:
  * proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, ter spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov ter ukrepov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja ljudi;
  * pripravljanje strokovnih podlag za razvoj in organizacijo zdravstvene dejavnosti in za učinkovito zdravstveno ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega varstva;
  * strokovno izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno publicistično delo na tem področju;
  * načrtovanje, predlaganje in usklajevanje ukrepov in postopkov za napredek zdravstvene vzgoje in zdravstvene kulture prebivalstva;
  * sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju zdravstvenega in zdravstveno-ekološkega informacijskega sistema.

 • Zdravstveni dom

  Zdravstveni dom Ajdovščina
  Tovarniška cesta 3
  5270 Ajdovščina
  tel.: 05 369 30 00

  I: https://www.zd-ajdovscina.si/ 
   

  *Samo za nujno zdravstveno pomoč
  tel.: 05 369 32 22

  Zdravstvena postaja Vipava
  Beblerjeva ulica 5
  5271 Vipava
  tel.: 05 365 51 20

  I: https://www.zd-ajdovscina.si/zp-vipava
   

  *Splošne ambulante

  Za odrasle:
  tel.: 05 365 51 10

  Šolski in otroški dispanzer:
  tel.: 05 365 51 14

  Laboratorij:
  tel.: 05 365 51 13

  Patronaža:
  tel.: 05 365 51 15


  *Zobne ambulante

  Za odrasle:
  tel.: 05 365 51 19

  Šolska zobna ambulanta:
  tel.: 05 365 51 18

  Zobotehnika:
  tel.: 05 365 51 28