Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7

kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave: avgust 2005
Zadnja oblikovna sprememba: junij 2005

Naročnik: Občina Vipava
Priprava gradiva: Občina Vipava
Fotografije: Občina Vipava, Junija d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje: ,


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naro让kom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 21-958/1995).