kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave: avgust 2005
Zadnja oblikovna sprememba: junij 2005

Naročnik: Občina Vipava
Priprava gradiva: Občina Vipava
Fotografije: Občina Vipava, Junija d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba:
Projektni vodja:
Grafična podoba:
Programiranje: ,


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naro让kom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 21-958/1995).