KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Glavno vodilo in en izmed najpomembnejših ukrepov je SAMOIZOLACIJA – izogibanje stikov z drugimi!

Priporočljivi so preventivni higienski ukrepi (redno umivanje rok, zračenje prostorov, izogibanje zaprtim prostorom z večjo množico ljudi ipd.).

POMEMBNO: V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Občina Vipava sledi navodilom in priporočilom strokovnih služb in bo temu tudi prilagajala morebitne nadaljnje ukrepe.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ajdovščina so objavljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivnimi ukrepi v primeru znakov okužbe s koronaviruson ter splošna navodila o samozaščitnem ravnanju.

Koronavirus (SARS-CoV-2):   Ključne informacije   /   Pogosta vprašanja in odgovori   /   Statistika

Dodatne informacije:

- Zdravstveni dom Ajdovščina / Zdrastvena postaja Vipava

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

- Ministrstvo za zdravje

- Koronavirus - Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS

 

KORONAVIRUS – Obvestila

 

datum: 12.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Obvestilo občanom - Koronavirus

Danes smo na Občini Vipava imeli sejo Varnostnega sosveta, ki so se je poleg predstavnikov Občine udeležili še direktor Zdravstvenega zavoda Ajdovščina, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite, komandir Policijske postaje Ajdovščina in predstavniki nekaterih zavodov, ki delujejo na območju naše občine. Obravnavali smo problematiko povezano s širjenjem korona virusa.

V tem trenutku je najpomembnejše, da občani dosledno upoštevate navodila, ki jih izdajajo Vlada RS oz. v njenem imenu Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Civilna zaščita. Preprečevanje hitrega širjenja virusa je možno samo z doslednim upoštevanjem navodil pristojnih, zgoraj omenjenih organov oz njihovih izpostav na občinskem nivoju - v našem primeru je to Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima na spletni strani objavljene vse potrebne informacije oz. navodila, kako ukrepati v primeru suma okužbe (https://www.zd-ajdovscina.si).  

Civilna zaščita občine Vipava je aktivirana in bo svoje operativne ukrepe prilagajala navodilom, ki jih bo prejela od pristojnih organov.

 

ŽUPAN

Goran KODELJA