Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Glavno vodilo in en izmed najpomembnejših ukrepov je SAMOIZOLACIJA – izogibanje stikov z drugimi!

Priporočljivi so preventivni higienski ukrepi (redno umivanje rok, zračenje prostorov, izogibanje zaprtim prostorom z večjo množico ljudi ipd.).

POMEMBNO: V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Občina Vipava sledi navodilom in priporočilom strokovnih služb in bo temu tudi prilagajala morebitne nadaljnje ukrepe.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ajdovščina so objavljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivnimi ukrepi v primeru znakov okužbe s koronaviruson ter splošna navodila o samozaščitnem ravnanju.

Koronavirus (SARS-CoV-2):   Ključne informacije   /   Pogosta vprašanja in odgovori   /   Statistika

Dodatne informacije:

- Zdravstveni dom Ajdovščina / Zdrastvena postaja Vipava

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

- Ministrstvo za zdravje

- Koronavirus - Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS

- COVID-19 Sledilnik

 

KORONAVIRUS – Obvestila

 

datum: 20.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20. 3. 2020)

 

Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

Dokument vsebuje pojasnila, ki se nanašajo na:

 • najpogostejša vprašanja in odgovore 
 • splošno ureditev odrejanja dela na domu in drugega dela 
 • možnost enostranskega odrejanja drugega dela in dela na domu v primeru izjemnih okoliščin 
 • obveznost delodajalca zagotavljati varno in zdravo delo 
 • izrabo letnega dopusta in kolektivnega dopusta 
 • čakanje na delo doma 
 • odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol 
 • odsotnost za dela zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami 
 • neplačano odsotnost z dela 
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi ter
 • dodatne informacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se nanašajo na nadomestilo zaradi odsotnosti z dela.

 

Odgovorna institucija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Zadnja sprememba: 20. 3. 2020