Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Glavno vodilo in en izmed najpomembnejših ukrepov je SAMOIZOLACIJA – izogibanje stikov z drugimi!

Priporočljivi so preventivni higienski ukrepi (redno umivanje rok, zračenje prostorov, izogibanje zaprtim prostorom z večjo množico ljudi ipd.).

POMEMBNO: V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Občina Vipava sledi navodilom in priporočilom strokovnih služb in bo temu tudi prilagajala morebitne nadaljnje ukrepe.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ajdovščina so objavljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivnimi ukrepi v primeru znakov okužbe s koronaviruson ter splošna navodila o samozaščitnem ravnanju.

Koronavirus (SARS-CoV-2):   Ključne informacije   /   Pogosta vprašanja in odgovori   /   Statistika

Dodatne informacije:

- Zdravstveni dom Ajdovščina / Zdrastvena postaja Vipava

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

- Ministrstvo za zdravje

- Koronavirus - Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS

- COVID-19 Sledilnik

 

KORONAVIRUS – Obvestila

 

datum: 30.03.2020

kategorija: Koronavirus

 

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin - Obvestilo delodajalcem

 

Spoštovani!

 

Dne 30.3.2020 ob 00.00 je pričel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, s katerim je Vlada RS poleg že sprejetih preventivnih ukrepov, sprejela še dodatne nove.

Med novimi ukrepi gotovo najbolj izstopa prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

V zvezi s tem gre opozoriti, da je, ob upoštevanju vseh preventivnih omejitev in ukrepov (varnostna razdalja,…) gibanje posameznikov zaradi prihoda in odhoda na delovno mesto, izvajanja delovnih nalog pri delodajalcu ter gospodarskih dejavnosti ostalo še naprej neomejeno oziroma neokrnjeno, kar pomeni, da se zaradi opravljanja službenih obveznosti posamezniki še vedno lahko prosto gibljejo med občinami.

Zaenkrat ni predvideno še nobeno izdajanje potrdil delodajalca o zaposlitvi posamezne osebe za potrebe izkazovanja upravičenosti prehajanja občinskih meja. V kolikor se bi pogoji v tej smeri spremenili oziroma zaostrili, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Gre pa opozoriti, da velja navedena izjema le za potrebe delovnih razmerij in opravljanja gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da se mora subjekt po končanem delavniku nemudoma vrniti v svojo občino in se na območju svoje zaposlitve ne sme zadrževati. Izpolnjevanje vseh potreb iz 4. člena Odloka (obisk trgovine,…) mora posameznik načeloma uresničevati znotraj svoje občine, razen, če določene storitve tam niso zagotovljene.