Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18

KORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Glavno vodilo in en izmed najpomembnejših ukrepov je SAMOIZOLACIJA – izogibanje stikov z drugimi!

Priporočljivi so preventivni higienski ukrepi (redno umivanje rok, zračenje prostorov, izogibanje zaprtim prostorom z večjo množico ljudi ipd.).

POMEMBNO: V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Občina Vipava sledi navodilom in priporočilom strokovnih služb in bo temu tudi prilagajala morebitne nadaljnje ukrepe.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ajdovščina so objavljene vse aktualne informacije v zvezi s preventivnimi ukrepi v primeru znakov okužbe s koronaviruson ter splošna navodila o samozaščitnem ravnanju.

Koronavirus (SARS-CoV-2):   Ključne informacije   /   Pogosta vprašanja in odgovori   /   Statistika

Dodatne informacije:

- Zdravstveni dom Ajdovščina / Zdrastvena postaja Vipava

- Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

- Ministrstvo za zdravje

- Koronavirus - Pomembne informacije in ukrepi Vlade RS

- COVID-19 Sledilnik

 

KORONAVIRUS – Obvestila

 

datum: 22.12.2020

kategorija: Koronavirus

 

Sprememba ukrepov za zamejitev epidemije Covid-19

 

Vlada je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/2020) za čas praznikov določila izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami.

 

Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

 • od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
 • od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

 

Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

 

Vlada je z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 193/2020), od 24.12. pa od najmanj 4.1.2021 ponovno prepovedala opravljanje vseh storitev za potrošnike razen nujnih za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Tako so od 24.12. dalje izjeme le:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.