KS PODRAGA

Podraga.jpg

Krajevna skupnost Podraga
naslov: Podraga 7, 5272 Podnanos
e-pošta: ks.podraga@vipava.si

Svet Krajevne skupnosti

  • Marjana Furlan, predsednica
  • Tomaž Fabčič, podpredsednik
  • Aleš Žgur
  • Valter Likar
  • Ljuba Janežič
  • Barbara Rener
  • Valentin Bratina