Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17

Javno naznanilo Javne razgrnitve in Javne obravnave OLN-PUP

datum: 16.05.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Župan Občine Vipava, na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.: 33/2007) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 54/2002, 83/2002 in 91/2005), v postopku priprave in sprejema Spremembe Občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 (skrajšani postopek) ter Sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev Občine Vipava (skrajšani postopek), s tem Javno naznanilo Javne razgrnitve in Javne obravnave OLN-PUP obveščam javnost o času Javne razgrnitve in Javne obravnave.