Obvestilo o podaljšanju roka za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije v Javnem naročilu Gradnja vodovoda in kanalizacije v Vipavi

datum: 22.05.2007

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Podaljšanje roka za plačilo RD

o podaljšanju roka za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije v Gradnja vodovoda in kanalizacije v Vipavi (Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Ulica Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in del Vojkove ulice).Za Javno naročilo - Gradnja vodovoda in kanalizacije v Vipavi (Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Ulica Gradnikove brigade, Cesta 18. aprila in del Vojkove ulice) (Ob-14127/07), objavljeno v Uradnem listu RS, št.: 43/2007, z dne 18. 5. 2007, se podaljšuje rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije v točki "IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:" s sledečim besedilom:

"ROK ZA SPREJEMANJE ZAHTEVKOV ZA DOKUMENTACIJO ALI ZA DOSTOP DO DOKUMENTACIJE: 8. 6. 2007 do 12. ure"

Občina Vipava