Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10

Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca

datum: 22.07.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se približuje čas, ko boste oddali Vloge za znižano plačilo vrtca. Prosimo, upoštevajte naslednja navodila:
• Vlogo za znižano plačilo vrtca lahko oddate vsi starši, ki imate stalno prebivališče na območju občine Vipava oziroma kot določa Pravilnik in želite uveljavljati znižano plačilo vrtca za otroke od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
• Če želite imeti plačilo vrtca znižano tudi v letu 2007, morate oddati novo Vlogo za znižano plačilo vrtca z novimi podatki (dohodnina za leto 2005 itn.) najkasneje do 15. 11. 2006.
• Tistim staršem, ki znižanja ne boste uveljavljali, bo vrtec v času vključenosti otroka v vrtec izstavljal račune v višini polnega plačila, ki znaša 80 % od cene programa, v katerega je vključen otrok.
• Plačilo, ki ga bo določil pristojni občinski upravni organ, bo veljalo od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
• Staršem, ki v letu 2006 že imajo otroke vključene v program vrtca in so zanje že oddali Vlogo za znižano plačilo vrtca, ni potrebno vložiti nove vloge, pač pa s spremembami (vpisi in izpisi otrok), ki bi jih v obdobju od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 uveljavili, dopolnijo že vloženo Vlogo.


Popolna vloga za znižanje v letu 2006 mora vsebovati:
• potrditev delodajalca o zaposlitvi v letu 2004
• Odločbo za odmero dohodnine za leto 2004 (kopija)
• Odločbo o davku iz dejavnosti za leto 2004 (samostojni podjetniki)
• Obvestilo Davčne uprave o višini katastrskega dohodka za leto 2004
• potrdilo o plačanih prispevkih za socialno varnost za leto 2004 (kmetje)
• potrdilo o plačanih prispevkih za socialno varnost iz državnega proračuna za leto 2004 (samostojni ustvarjalci na področju kulture)
• potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge oz. potrdilo Zavoda za zaposlovanje, s katerim se izkaže status brezposelne osebe (če v letu 2004 niste bili celo leto zaposleni, prav tako tudi za družinske člane, ki imajo ob vložitvi Vloge status brezposelne osebe)
• potrdilo o prejetih oziroma plačanih preživninah v letu 2004
• potrdilo o prejetih bruto pokojninah v letu 2004


Starši, ki prejemate denarno socialno pomoč, ste plačila vrtca oproščeni, če Vlogi za znižano plačilo vrtca priložite za tekoče obdobje veljavno Odločbo pristojnega Centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči.


Uveljavitev znižanega plačila vam bomo določili na podlagi lestvice, ki starše razvršča v osem plačilnih razredov, upoštevajoč podatke družinskih članov, kot to predvideva Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06).

Vlogo z navodili za izpolnjevanje lahko kupite v knjigarnah ali jo natisnete s spletne strani Občine.
Vloga za znižano plačilo vrtca
Prosimo, da navodila natančno preberete in oddate popolne vloge.


Starši, ki bodo otroke v program vrtca vključili s septembrom, morajo Vloge oddati do 15. 8. 2006 v Sprejemni pisarni Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipava.
Popolne Vloge je možno poslati tudi po pošti (Priporočeno!).