22. redna seja Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 23. aprila 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava

datum: 14.04.2009

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA


Datum: 14. 4. 2009

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Ur. l. RS, št.: 55/2002), sklicujem


22. redno sejo Občinskega sveta, ki bo, v četrtek, dne 23. aprila 2009 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev 01a_Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava in 01b_Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava(poročevalec: Ivan Princes)
2. 02_Poročilo o izvajanju sklepov 20. in 21. redne seje(poročevalec: Jože Papež)
3. 03_Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec(poročevalec: predstavnik Otroškega vrtca Ajdovščina, Majda Sever)
4. 04_Soglasje k delu plače za delovno uspešnost ravnateljice(poročevalec: Majda Sever)
5. 05_Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vipava(poročevalec: Helena Kobal, Danilo Pudgar)
6. 06_Poročilo o delovanju športne zveze za leto 2008(poročevalec: Danilo Pudgar)
7. 07_Odlok o ZR proračuna občine Vipava za leto 2008 – skrajšani postopek (poročevalec: Silvana Vitežnik)
8. 08_Imenovanje(poročevalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
9. 09_Informacija OPPN J vojašnica in Kociančičeva(poročevalec: Božidar Lavrenčič)
10. 10_Odlok o začasnih ukrepih_OPPN J vojašnica(poročevalec: Ivo Uršič)
11. Vprašanja in pobude svetnikov

Člane Občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičijo.


Župan
mag. Ivan Princes, l. r.