Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18

Zapore cest

datum: 15.12.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestila o zaporah cest

------------------------------------------------------------------------------------

Popolna zapora ceste LC458433 ZAVETNIKI-GREŠNICA
Od vključno 5. 12. 2011 do vključno 31. 5. 2012


Zapora dela ceste LC458430 VIPAVA - VRHPOLJE - ZAVETNIKI - GREŠNICA - R-I-207, na odseku LC458433 ZAVETNIKI-GREŠNICA, zaradi del na objektu Sanacija plazu Znosnice na cesti R1-207/1413 Col-Ajdovščina od km 2,400 do km 2,750, ureditve priključka lokalne ceste na državno cesto in zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu in delavcev na delovišču.

-V času popolne zapore, je potrebno urediti in označiti obvoze, da se v največji meri omogočiti prevoznost ceste in pretočnost prometa ter zagotoviti prometno varnost, tako da se predvidi spremenjena prometna signalizacija, kot jo je predvidel izdelovalec Elaborata začasne prometne ureditve št.: 180/11-Z, ki ga je v novembru 2011, izdelalo podjetje CPG d.d. Nova Gorica.
Obvoz se uredi na relaciji Grešnica-Ajdovščina Vipava ter v obratni smeri, v delovnem času in času izvajanja del. Ko je gradbišče zaprto, se promet sprosti in zapora odstrani.

-Izvajalec del je v času izvajanja del dolžan omogočiti prehod pešcev in interventnih vozil.

-Izvajalec del je o zapori dolžan preko javnih sredstev obveščanja obvestiti javnost in še z obvestili stanovalce v območju zapore.


------------------------------------------------------------------------------------