JAVNA NAROČILA

datum: 22.08.2012

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JAVNA NAROČILA
----------------------------
----------------------------JN - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma

Občina Vipava je, dne 22.8.2012, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN9076/2012 za objekt Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma.
----------------------------JN - Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava

Občina Vipava je, dne 19. 10. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN11926/2011 za objekt Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava.
----------------------------JN - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava

Občina Vipava je, dne 7. 7. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN7607/2011 za Izgradnjo kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava.
----------------------------JN - OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM ČASOPISU

Občina Vipava vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zbiranje in oblikovanje informacij javnega značaja ki zadevajo nosilce javnega življenja iz območja Občine Vipava ter za oblikovanje in distribucijo le-teh in v časopisni obliki v letu 2011.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, z oznako "Ponudba za občinske informacije v lokalnem časopisu – ne odpiraj". Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Obravnavane bodo ponudbe, izpolnjene na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na naslov naročnika do 17.6.2011 do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe (*.pdf / *doc)
----------------------------JN - Gradnja Kanalizacije na Goriški in Gradiški cesti v Vipavi

Občina Vipava je, dne 25. 5. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN5534/2011 za Gradnjo Kanalizacije na Goriški in Gradiški cesti v Vipavi.
----------------------------JN - Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi

Občina Vipava je, dne 22. 3. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN2760/2011 za Obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi.
----------------------------JN - Ureditev večnamenskega objekta v Vrhpolju

Občina Vipava je, dne 18. 2. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN1543/2011 za objekt Ureditev večnamenskega objekta v Vrhpolju.
----------------------------JN - Gradnja kanalizacije Orehovica Hrašče II. Faza

Občina Vipava je, dne 2. 2. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN999/2011 za objekt Gradnja kanalizacije Orehovica Hrašče II. Faza.
----------------------------JN - Ureditev zgodovinskega jedra vasi Slap

Občina Vipava je, dne 31. 1. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN952/2011 za Ureditev zgodovinskega jedra vasi Slap.
----------------------------