Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8

JAVNA NAROČILA

datum: 22.08.2012

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JAVNA NAROČILA
----------------------------
----------------------------JN - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma

Občina Vipava je, dne 22.8.2012, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN9076/2012 za objekt Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma.
----------------------------JN - Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava

Občina Vipava je, dne 19. 10. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN11926/2011 za objekt Kanalizacijski sistem Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava.
----------------------------JN - Izgradnja kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava

Občina Vipava je, dne 7. 7. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN7607/2011 za Izgradnjo kanalizacijskega sistema Zemono, Sanabor s čistilno napravo in povezovalni kanal Slap-Vipava.
----------------------------JN - OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM ČASOPISU

Občina Vipava vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zbiranje in oblikovanje informacij javnega značaja ki zadevajo nosilce javnega življenja iz območja Občine Vipava ter za oblikovanje in distribucijo le-teh in v časopisni obliki v letu 2011.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, z oznako "Ponudba za občinske informacije v lokalnem časopisu – ne odpiraj". Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Obravnavane bodo ponudbe, izpolnjene na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na naslov naročnika do 17.6.2011 do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe (*.pdf / *doc)
----------------------------JN - Gradnja Kanalizacije na Goriški in Gradiški cesti v Vipavi

Občina Vipava je, dne 25. 5. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN5534/2011 za Gradnjo Kanalizacije na Goriški in Gradiški cesti v Vipavi.
----------------------------JN - Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi

Občina Vipava je, dne 22. 3. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN2760/2011 za Obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi.
----------------------------JN - Ureditev večnamenskega objekta v Vrhpolju

Občina Vipava je, dne 18. 2. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN1543/2011 za objekt Ureditev večnamenskega objekta v Vrhpolju.
----------------------------JN - Gradnja kanalizacije Orehovica Hrašče II. Faza

Občina Vipava je, dne 2. 2. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN999/2011 za objekt Gradnja kanalizacije Orehovica Hrašče II. Faza.
----------------------------JN - Ureditev zgodovinskega jedra vasi Slap

Občina Vipava je, dne 31. 1. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN952/2011 za Ureditev zgodovinskega jedra vasi Slap.
----------------------------