JN - Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi

datum: 22.03.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JN - Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi

Občina Vipava je, dne 22. 3. 2011, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN2760/2011 za Obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi.

Kot je navedeno v Razpisni dokumentaciji, objavljamo Grafike v zvezi z izvedbo Javnega naročila za obnovo rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi, po spodnjem seznamu:

TLORIS (01 TLORIS PRITLICJE, 02 TLORIS 1 NADSTROPJE, 03 TLORIS 2 NADSTROPJE)
PREREZ (04 PREREZ AA, 05 PREREZ 11, 06 PREREZ DD)
GLAVNA FASADA (07 GLAVNA FASADA)
SHEME (08 SHEME OKEN, 09 SHEME VRAT, 10 SHEMA STEKLENA FASADA DVIGALA, 13 SHEME STREH)
SHEME TLAKOV (11 SHEME TLAKOV pritličje, 12 SHEME TLAKOV nadstropja)

----------------------------------------------------------------------------------


Kot odgovor na vprašanje interesentov, oddano dne 15.4.2011 ob 11:58, posredujemo objavo sheme kora.

shema kora

----------------------------------------------------------------------------------


Kot odgovor na vprašanje interesentov, oddano dne 15.4.2011 ob 17:44, objavljamo popravek popisa del iz Razpisne dokumentacije za dokument 02 GRADBENO OBRTNISKA dela in sicer:
- v postavki 3.00 BETONSKA DELA – popravek Podpostavk 3.02 , 3.03 in 3.04 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo)
- v postavki 4.00 TESARSKA DELA – dodana Podpostavka 4.11 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo)
- v postavki 6.00 SPECIALNA DELA – popravek Podpostavke 6.22 (v popravku popisa označeno z rdečo barvo).

02 GRADBENO OBRTNISKA_popravek

----------------------------------------------------------------------------------


Kot odgovor na vprašanje interesentov, oddano dne 11.4.2011 ob 14:24, posredujemo objavo načrtov zunanje ureditve in detajlov (D23, D24).

Načrti zunanje ureditve in detajlov (D23, D24)

----------------------------------------------------------------------------------


Kot odgovor na vprašanje interesentov, oddano dne 12.4.2011 ob 09:35, objavljamo dokumentacijo za:

- odgovor na 1. vprašanje:
Lanthieri_rezidencna stavba_Mapa3_stran39in40

- odgovor na 2. vprašanje:
Poročilo o predhodnih restavratorskih delih

----------------------------------------------------------------------------------