Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2011, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava

datum: 03.05.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 Vipava


Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 7/98) objavlja župan Občine Vipava,


Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2011, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
ROK IN NAČIN PRIJAVE
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na sedežu občine, vsak delovni dan, med 8. in 13.30, kontaktna oseba: Helena Kobal.
- Razpis
- Vloga za prijavo na razpis ( *.pdf / *.doc )

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na občini Vipava, kontaktna oseba Helena Kobal, tel. 05/ 3643-420.


Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit.
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu RS.


Razpis je bil objavljen dne 22. 4. 2011, v Uradnem listu RS, št. 30/2011.


Občina Vipava
Župan

mag. Ivan Princes