Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2011

datum: 25.05.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina na podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS št. 57/03 in 40/04) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 (Ur. l. RS št. 09/11), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Ur. l. RS št. 18/11 in sklepa upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina št. 43-33/2011, z dne 28.2.2011, objavlja


Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2011


Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občini Ajdovščina in Vipava, ki se bodo dodelila v primeru, ko pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

Interesenti oddajo vlogo na posebnem obrazcu - vloga, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina ali ga natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si in www.vipava.si .
- Razpis
- Vloga

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.
Vloge morajo biti predložene na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica, Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina od 17.5.2011 dalje do najkasneje 21.11.2011 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.Št. 41031-7/2011
Datum 11.5.2011


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

ŽUPAN
Ivan PRINCES, s.r.

PREDSEDNIK OOZ
Peter SKAPIN, s.r.