Javno naročilo - OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM ČASOPISU

datum: 31.05.2011

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zbiranje in oblikovanje informacij javnega značaja ki zadevajo nosilce javnega življenja iz območja Občine Vipava ter za oblikovanje in distribucijo le-teh in v časopisni obliki v letu 2011.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, z oznako "Ponudba za občinske informacije v lokalnem časopisu – ne odpiraj". Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Obravnavane bodo ponudbe, izpolnjene na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na naslov naročnika do 17.6.2011 do 12. ure.


Povabilo k oddaji ponudbe (*.pdf / *doc)