Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12

Občinski prostorski načrt občine Vipava - Dopolnjen osnutek OPN - Stališče do pripomb in predlogov javnosti

datum: 17.08.2011

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVETNa podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) je Občinski svet Občine Vipava na svoji 2. izredni seji, dne 21. 7. 2011 sprejel Sklep s katerim potrjuje strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta - OPN.

- Sklep
- Strokovna stališča do pripomb in predlogov

Številka: 350-0001/2008-149
Datum: 21. 7. 2011


OBČINSKI SVET
ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES, l.r.