Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6

Obvestilo - Pridobitev reprezentativnosti v poklicu občinski redar

datum: 11.11.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Trg OF 7
1000 Ljubljana
Kontakt:
Datum: 11.11.2011
Številka: 13-16/2011


-članom sindikata
-vsem zaposlenimZADEVA: PRIDOBITEV REPREZENTATIVNOSTI V POKLICU OBČINSKI REDAR - OBVESTILO

Obveščamo vas, da smo dne 7.11.2011 prejeli odločbo številka 10102-3/2011-24, ki jo je izdalo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, s katero je Sindikat občinskih redarjev Slovenije pridobil lastnost reprezentativnosti v poklicu »Občinski redar«.

Za pridobitev reprezentativnosti je Sindikat občinskih redarjev Slovenije prestal štetje pristopnih izjav, ki smo jih predložili pristojnemu organu v Ministrstvu. Pogoj za pridobitev reprezentativnosti je v dejavnosti najmanj 10 % članov od poklica. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem članom za dosedanjo podporo.

Občinski redar je poklic, ki se je pričel umeščati v naše družbeno (varnostno) okolje šele v zadnjih letih. Poklic ves čas pridobiva na pomenu zaradi vse večjega števila pristojnosti in nalog, ki nam jih nalagajo zakonodajalci. Poklic občinskega redarja je iz teh razlogov vedno bolj zahteven in odgovoren. To pomembno vpliva na osebno odgovornost redarjev, ki pri svojem delu odgovarjajo tako kazensko kot tudi disciplinsko in odškodninsko. Zato je tudi skrajni čas, da se prične uveljavljati in varovati naše interese institucionalno, skozi sindikat, ki je edini zakonit zastopnik zaposlenih v socialnem dialogu z delodajalcem. Sindikat občinskih redarjev je s tem postal tudi socialni partner in podpisnik aktov s splošno veljavo. Sindikat bo glede na pridobljeno reprezentativnost podajal tudi mnenja na akte o spremembi sistemizacije pri delodajalcu.

Temeljne (primarne) naloge, ki jih bomo izvajali so varovanje in izboljšanje delovnopravnega in socialnega položaja zaposlenih, zagotavljanje varnega delovnega okolja, nudenje učinkovite pravne in strokovne pomoči članstvu. Vzporedno s tem si bomo organizirali družabne dogodke, izvajali promocijo poklica in si prizadevali tudi za sklepanje posebnih ugodnosti za članstvo. V zadnjih letih je bilo v našem poklicu preveč zamujenega, zato je skrajni čas, da te napake popravimo, pri čemer imamo številne prednosti (npr. maloštevilna interesna skupina-finančne posledice), ki jih je potrebno izkoristiti.

Uspemo lahko samo ob zavedanju, da je potrebna medsebojna solidarnost in podpora, ki jo lahko izkažete z včlanitvijo v sindikat. Vaše podpore bomo veseli in jo s svojim delom še naprej upravičevali.

V tej zvezi je Sindikat občinskih redarjev Slovenije že podal predlog za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z občinami združenimi v dveh zvezah. S pogodbo se bo med drugim tudi dogovoril način reševanja odprtih vprašanj vezanih na delovnopravni položaj članstva. V nadaljevanju bo Sindikat občinskih redarjev Slovenije razvijal še večjo avtonomnost delovanja, pri čemer se bo pri uveljavljanju skupnih interesov še naprej povezoval in sodeloval s sindikati, ki zastopajo sorodne poklice.

Ob tem vas obveščamo, da je sindikat članstvu dosegljiv na novem uradnem e-mail naslovu , na spletni strani so dostopne še drugi kontaktni podatki na naslovu http://www.sindikat-redarjev.si/kontakti.php .

Veseli bomo vaših predlogov, pobud in konstruktivnih kritik s ciljem izboljšanja našega skupnega položaja.


Sonja Kramar
Predsednica
Sindikata občinskih redarjev Slovenije