Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14

Priznanje TIC-u Vipava na 9. motivacijskem srečanju skrbnikov portala www.slovenia.info

datum: 29.11.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Priznanje TIC-u Vipava na 9. motivacijskem srečanju skrbnikov portala www.slovenia.info

V četrtek, 18. in petek, 19. novembra 2011 je v Radovljici potekalo 9. motivacijsko srečanje skrbnikov uradnega turističnega portala www.slovenia.info, za katerega skrbi 200 lokalnih skrbnikov iz celotne Slovenije. To so predvsem turistično informacijski centri, lokalne turistične organizacije, turistična društva, hoteli, ... Gostitelj letošnjega srečanja, Turizem Radovljica, je skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) pripravil zanimiv program z izobraževalnimi vsebinami.
Uvod v petkovo srečanje je bila izobraževalna delavnica na temo destinacijskega marketinga v digitalni dobi, ki jo je vodil grški strokovnjak Manolis Psarros. Dodobra je predstavil pomembnost predstavitve turistične ponudbe na internetu, saj število uporabnikov narašča in jih je sedaj v Evropi 382 milijonov, v svetu pa že 1,5 milijarde. Zanimiv je tudi podatek, da prvo informacijo o turistični ponudbi najde 96% potencialnih gostov ravno na internetu, od tega pa kar 66% na socialnih medijih kot je npr. facebook. V prihodnjem letu se v svetovnem merilu pričakuje za 51% povečanje uporabe pametnih mobilnih telefonov za iskanje informacij o turističnih destinacijah. Zanimiv je tudi podatek o povečanju uporabnikov interneta po starostnih skupinah. Od aprila 2009 do maja 2010 se je spletnih uporabnikov, ki so v starostni skupini med 18 in 29 let povečalo za 13%, med 50 in 64 let za 88%, v skupini starejših od 65 let pa kar za 100%. Iz našega vidika je to razveseljiv podatek, saj so naši enodnevni obiskovalci ravno iz zadnje starostne skupine, katere smo do sedaj vabili na obisk preko klasične pošte in s tiskanimi brošurami.
Predavatelj je med drugim izpostavil kitajski trg, na katerega moramo v bližnji prihodnosti računati kot pomembni potencialni turistični trg in z njim začeti tudi pravilno predvsem pa pravočasno komunicirati. Trenutno je na kitajskem 450 milijonov internetnih uporabnikov in je država s hitro rastočim BDP-jem.
In kako naprej? Za zaključek je izpostavil 5 ključnih aktivnosti in dejstev, ki pripomorejo k prepoznavnosti destinacije in vzpodbudijo gosta za obisk le-te. Najpomembneje je, da prepoznamo ključne goste in njihove navade, ter z njimi stopimo pravočasno v kontakt in pravilno komuniciramo. V smislu predstavitve destinacije pa je pomembno izpostaviti turistično ponudbo, ki nas dela drugačno od drugih krajev.
Tinkara Pavlovčič Kapitanovič je v nadaljevanju predstavila strategijo razvoja in trženja STO preko socialnih medijev, kjer je izpostavila tudi odziv na »twitt« o Vipavi in prireditvah v času martinovega. Zanimivo je dejstvo da se obisk klasičnih domačih spletnih strani zmanjšuje (10 – 20%) in da se le-ta seli na socialna omrežja.
Izobraževalni del smo zaključili kako v praksi »Twittamo« (200 mio Twitter uporabnikov), objavljamo v Facebooku (600 mio Facebook uporabnikov) in kako upravljamo s Foursquare-om (10 mio Foursqare uporabnikov). Dejstvo je, da se v socialna omrežja lahko brezplačno prijavimo in da je uporaba le - teh enostavna. To omogoča predstavitev na medmrežju tudi manjšim destinacijam, ki niso podprta z dodatnimi finančnimi sredstvi namenjenih za izdelavo spletnih strani in je predstavitev kot taka brezplačna. Pomembno je, da je čas odzivnosti čim krajši in da se turistični ponudnik na povpraševanje odzove čimprej.
Izobraževalni del smo zaključili s predstavitvijo Gregorja Kralja iz STO-ja, ki je predstavil izboljšave portale www.slovenia.info in uporabniške izkušnje. Kljub temu, da je slikovni material za predstavitev turistične dejavnosti pomemben, je še vedno vsebina tista, ki bo najbolj pritegnila in vzpodbudila k obisku turističnega kraja, prireditve ali znamenitosti. Tako so na STO-ju portal nadgradili z vsebinami kot je npr. »Mladostna Slovenija«, kjer je že iz naslova razvidna ciljna skupina, s katero bo STO komuniciral. Prenovljena spletna stran www.slovenia.info med drugim beleži povečanje obiskanosti in sicer za 4,60 %. Za to pripisujejo ravno prisotnosti STO - ja na socialnih medijih.
STO je ob koncu srečanja podelila priznanja najbolj vzornim skrbnikom portala za prizadevno in kakovostno urejanje turistične ponudbe na portalu www.slovenia.info. Med 200 skrbniki portala iz vse Slovenije je to priznanje v letu 2011 prejelo le 8, med katerimi je tudi TIC Vipava. Priznanju pripisujemo velik pomen, saj je le to potrdilo da je turistična ponudba Občine Vipava predstavljena pregledno in privlačno ob enem pa je vzpodbuda tudi za nadaljnje delo.

Pripravila: Maja H.
TIC Vipava
Vinoteka Vipava
Glavni trg 1
5271 Vipava
T: 00386 (0)5 368 70 41
G: 00386 (0)51 215 226
e-mail:
web: www.vipavska-dolina.si