Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11

Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1.1.2012

datum: 17.12.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1. januarju 2012

Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1.1.2012


S 1. januarjem 2012 prihaja do sprememb glede socialno varstvenih transferjev in socialno varstvenih prejemkov. Zato podajamo nekaj osnovnih informacij.

Novosti pri uveljavljanju socialnih transferjev po 1. januarju 2012

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se bo po 1. januarju 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Zakon ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije.

Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialno varstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za pridobitev vseh teh pravic boste vložili novo enotno vlogo, ki je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), na portalu e-uprava in v knjigarnah.

Vse te pravice boste občani uveljavljali na enem mestu, to je na Centru za socialno delo Ajdovščina.
Vloge je mogoče oddajati od 1. decembra 2011!

Bistvene novosti nove zakonodaje so:
- vse naštete pravice se uveljavljajo na enem mestu - na Centru za socialno delo;
- določen je vrstni red uveljavljanja pravic;
- nekateri prejemki se zvišujejo, vendar je treba opozoriti, da se bo pri odmeri pravice poleg dohodka upoštevalo tudi premoženje;
- večja pravičnost in preprečevanje zlorabe.

Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke v naslednjem zaporedju: 1. otroški dodatek, 2. denarna socialna pomoč, 3. varstveni dodatek, 4. državna štipendija. Če ne upošteva vrstnega reda, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva, kot da bi bil dodeljen.
Za subvencije in oprostitve ali znižana plačila vrstni red ne velja.

Z uveljavitvijo novega zakona tistim, ki že imajo priznane pravice, ni treba oddajati nove vloge, pravica teče do takrat, kot je navedeno v odločbi.


Vlogo morajo v decembru oddati tisti, ki:
- želijo katero od pravic uveljavljati prvič oziroma na novo;
- želijo s 1. januarjem 2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca;
- imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. decembra 2011, če želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. januarju 2012;
- bodo zaradi izgube državne štipendije za otroke do 18. leta starosti s 1. januarjem ostali brez štipendije in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek.

Vlogo lahko decembra oddajo vsi, ki želijo imeti pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, odmerjene že skladno z novim zakonom.