Na vsebino
Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3

SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH – NAPOVEDI ORKANSKE BURJE ZA 1.2. in 2.2.2012

datum: 31.01.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
Civilna zaščitaŠifra: 843-001/2012-2
Datum: 31.1.2012


Na podlagi prve alinee 1. odstavka 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in izdanega opozorila Agencije RS za okolje, izdajam naslednji


SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH – NAPOVEDI ORKANSKE BURJE ZA 1.2. in 2.2.2012

1.
Zaradi napovedi orkanske burje na Primorskem (vir ARSO) od torka do četrtka, ko bo na izpostavljenih mestih predvsem na goriškem in vipavskem dosegala hitrost od nad 140 km/h odrejam, za sredo 1.2.2012 in četrtek 2.2.2012, zaprtje ustanov po seznamu:
-Otroški vrtec Ajdovščina ,enote Vipava, Vrhpolje, Podnanos,
-Osnovna šola Drago Bajc Vipava s podružnicami Podnanos, Vrhpolje in Goče in
-Varstveno delovni center Ajdovščina – Vipava, enota Vipava.


2.
Zaradi varnosti starše in skrbnike pozivamo, da zagotovijo varstvo otrok na domu. Vse navedene ustanove v 1. točki tega sklepa za možne izjemne primere organizirajo dežurstva.


3.
Ustanove ustrezno obvestijo starše in skrbnike.

4.
Ta sklep velja takoj.POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VIPAVA
David PREMRL