SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH - NAPOVEDI ORKANSKE BURJE ZA 7.2.2012

datum: 06.02.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
Civilna zaščitaŠifra: 843-002/2012-1
Datum: 6.2.2012


Na podlagi prve alinee 1. odstavka 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in izdanega opozorila Agencije RS za okolje, ter objava rdečega alarma na spletni strani mateoalarm za 6.2. in 7.2.2012, izdajam naslednji


SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH - NAPOVEDI ORKANSKE BURJE ZA 7.2.2012

1.
Zaradi napovedi močne - orkanske burje na Primorskem (vir ARSO) od ponedeljka do torka popoldan, ko bo na izpostavljenih mestih predvsem na Goriškem in Vipavskem dosegala hitrost nad 160 km/h odrejam za torek 7.2.2012 zaprtje ustanov po seznamu:

- Otroški vrtec Ajdovščina, enote Vipava, Vrhpolje, Podnanos,
- Osnovna šola Drago Bajc Vipava s podružnicami Podnanos, Vrhpolje in Goče,
- Varstveno delovni center Ajdovščina – Vipava, enota Vipava in
- Škofijska gimnazija Vipava.

2.
Zaradi varnosti starše in skrbnike pozivamo, da zagotovijo varstvo otrok na domu. Vse navedene ustanove v 1. točki tega sklepa za možne izjemne primere organizirajo dežurstva.

3.
Ustanove ustrezno obvestijo starše in skrbnike.

4.
Ta sklep velja takoj.


POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE OBČINE VIPAVA
David PREMRL