Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13

Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja od 7.3.2012 na območju celotne države

datum: 07.03.2012

kategorija: Sporočilo za javnost


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E:
www.sos112.si


Številka: 845-7/2012-1 - DGZR
Datum: 6.3.2012


Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne države.
Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja od 7.3.2012 na območju celotne države

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor.

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.


Darko But
sekretar
generalni direktor