Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6

Sporočilo za javnost - Uprava RS za zaščito in reševanje ni izdala sklepa o popisu škode po burji

datum: 09.03.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - Uprava RS za zaščito in reševanje ni izdala sklepa o popisu škode

9. marec 2012


Čeprav so Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica in Občina Vipava Upravo RS za zaščito in reševanje zaprosile za izdajo potrebnega sklepa, s katerim bi lahko pričeli s popisom škode v kmetijstvu po burji, ki je uničevala pridelek v začetku februarja, se je Uprava odločila, da sklepa ne izda. Kot razlog navaja mnenje, da škoda ne presega praga 2.600.000 evrov, ki je pogoj za povračilo škode iz državnega proračuna.

Uprava RS za zaščito in reševanje se ob tem sklicuje tudi na sklep Vlade RS, ki se je s posledicami burje seznanila na svoji 3. redni seji, 23. februarja 2012. Vlada je namreč naložila Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da nemudoma pristopi k izbiri izvajalcev ter izvedbi odstranitve zemljine iz hidromelioracijskih jarkov na območju Vipavske doline. Sredstva za izvedbo del je zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo.

Vse tri občine bodo kljub temu pričele s popisom škode na kmetijskih pridelkih in kmetijskih zemljiščih, čeprav velja poudariti, da odškodnin ne bo mogoče uveljavljati. Na Ministrstvu za kmetijstvo razmišljajo o nekaterih drugih ukrepih, s katerimi bi prizadetim lahko na drugačne načine vsaj delno povrnili škodo, mogoč bo tudi delen odpis prispevkov.

Popis škode bo v Občini Ajdovščina, Mestni občini Nova Gorica in Občini Vipava potekal do 20. marca.

Obrazce oškodovanci lahko dvignete na sedežu občine, prav tako pa jih najdete na spletni strani, na tej povezavi.