Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18

Popis škode po nedavni burji

datum: 12.03.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Popis škode po nedavni burji - navodila in obrazci


V nadaljevanju vam posredujemo navodila, pod katerimi so pripeti šifrant in potrebni obrazci za popis škode po burji, ki je divjala v začetku februarja.


Na podlagi sklepa župana, Občina Vipava, zbira prijave škode, ki jo je povzročila orkanska burja in sicer škode na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) ter škodo v tekoči kmetijski proizvodnji (obrazec 2) in sicer na ozimnih posevkih žit, travinju, trajnih nasadih ter zelenjavi in cvetju (šifrant H), ki je bilo posajeno v plastenjakih in rastlinjakih.

Vlogo lahko vložite, od ponedeljka 12. 3. 2012 do najkasneje torka, 20. 3. 2012, na vložišču občine Vipava, Glavni trg 15.

Poudarjamo, da popis škode ne bo služil izplačilu odškodnin ali znižanju zakupnin, pač pa zgolj eventualnemu nižanju katastrskega dohodka, delnemu odpisu prispevkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov ter uveljavljenju dodatnih točk pri kandidiranju na razpisih Ministrstva za kmetijstvo (Razpisi ukrepov obnove in razvoja vasi ter krepitve gospodarske moči kmetij). Znižanje zakupnin ni možno, saj bi znižanje zakupnin predstavljalo nedovoljeno državno pomoč, znižanje katastrskega dohodka pa je možno le v premerih, ko povzročena škoda na letni ravni predstavlja 30 %.

Prispele vloge bo pregledala občinska komisija te verificirala škodo. Oškodovanci bodo fotokopijo prijave z verificirano škodo prejeli na dom. Zapisnik z verificirano škodo bo služil nadaljnjemu eventualnemu uveljavljanju pravic posameznikov.


šifrant
obrazec 1
obrazec 2ŽUPAN
mag. Ivan Princes