Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9

Razglas prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. 4. 2012

datum: 04.04.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Razglas prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. 4. 2012REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJEŠtevilka: 841-2/2012-279 - DGZR
Datum: 4. 4. 2012 ob 14. uriRazglas prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. aprilom 2012 v občinah na območjih Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Koper, Nova Gorica, Postojna, Ljubljana in Kranj. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih prenehale izvajati poostren nadzor.

V občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Slovenj Gradec, Celje, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Brežice, Novo mesto in Trbovlje do preklica še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na teh območjih je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.


UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE