Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13

INPS - Obvestilo glede Zahtevka za preverjanje dohodkov tujih državljanov, ki prejemajo italijanske pokojnine (Kdor po pošti prejme obrazec RED/EST) za leto 2011

datum: 16.05.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

INPS - Obvestilo glede Zahtevka za preverjanje dohodkov tujih državljanov, ki prejemajo italijanske pokojnine (Kdor po pošti prejme obrazec RED/EST) za leto 2011OBVESTILO!

Sporočamo, da je tudi letos italijanski pokojninski zavod INPS poslal slovenskim upokojencem obrazec RED/EST 2011.

INPS bo na podlagi osebnih prejemkov ugotovil, če je znesek italijanske pokojnine pravilno izračunan, če so upokojenci upravičeni do socialne povišice in drugih dodatkov (t.i. štirinajsta, družinska doklada, povišanje do minimalnega nivoja - kar predstavlja skoraj celotni znesek pokojnin).

Obrazce morajo upokojenci posredovati INPS-u najkasneje do 30 junija 2012, tudi če poleg italijanske pokojnine nimajo drugih osebnih dohodkov. V obratnem primeru bo INPS zaustavil izplačevanje pokojninskih doklad do datuma, ko bo dobil ustrezno izpolnjen obrazec in preveril stanje.

Uradi patronata ITAL-UIL v Sloveniji so brezplačno na razpolago za ureditev zadeve. Podatke bomo INPS-u posredovali v elektronski obliki.

Upokojenci naj priskrbijo naslednje dokumente, ki potrjujejo slovenske prejemke v letu 2011:
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebno izkaznico spredaj in zadaj);
- fotokopijo mesečnega odrezka vdovskega dodatka;
- fotokopijo odrezka slovenske pokojnine za leto 2011, ki ga ZPIZ pošilja na dom (ali kopijo, ki ga izdajajo območni uradi ZPIZa);
- fotokopijo odločbe o dohodnini za leto 2011 (davčni urad);
- fotokopijo katastrskega dohodka za leto 2011 (davčni urad);
- fotokopija obresti, prejetih v letu 2011 (bančni ali poštni izpisek);
- enake dokumente za moža oz. ženo, če so upokojenci poročeni.

ROK ZA ODDAJO JE 30. JUNIJ!


Urad ITAL-UIL
za urejanje italijanskih pokojnin

Marina Ussai