JN - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma

datum: 27.08.2012

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JN - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma - dodatek k objavi na Portalu JN
JN - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma


Občina Vipava je, dne 22.8.2012, na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo JN9076/2012 za objekt Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma.

-----------------------------------------


Kot odgovor na vprašanja interesentov za JN9076/2012 - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma , objava na Portalu javnih naročil, v nadaljevanju objavljamo sledečo dokumentacijo:

Situativni prikaz lege objekta
Tloris
Prečni prerez
Vzdolžni prerez
PGD - I. FAZA
Varnostna ograja na mostu
Popis.xls

-----------------------------------------