Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7

Javno povabilo ponudnikom t.i. tipičnih izdelkov in storitev k sodelovanju v projektu SOLUM

datum: 01.10.2012

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Javno povabilo ponudnikom t.i. tipičnih izdelkov in storitev k sodelovanju v projektu SOLUM


Sedem partnerjev v čezmejnem projektu »Skupna pot skozi tradicijo okusov - Solum«: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Zavod za turizem Kranjska Gora, Pokrajina Ravenna (I), , Pokrajina Gorica (I), Občina Sauris (I) in Občina Tresigallo (I)

vabi

ponudnike t.i. tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti ter ponudnike storitev turizma na kmetiji k sodelovanju v projektu SOLUM.

Projekt SOLUM je namenjen čezmejnemu povezovanju ponudnikov, skupni promociji in povečanju prepoznavnosti ponudbe tipičnih pridelkov in izdelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti projektnega območja. Aktivnosti projekta so:
- izdelava spletne strani ponudnikov
- ureditev promocijsko degustacijskega centra in vinoteke v Novi Gorici
- ureditev prostora za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline v Ajdovščini,
- organizacija promocijsko degustacijskih tematskih dogodkov,
- izdelava predstavitvene brošure,
- izdelava večjezičnih video predstavitev,
- izobraževanja.

Projektni partnerji nameravajo do konca oktobra 2012 vzpostaviti bazo ponudnikov t.i. tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov, izdelkov domače in umetnostne obrti in storitev.

K vključitvi v to bazo podatkov so povabljeni ponudniki naslednjih kategorij t.i. tipičnih izdelkov in storitev:
- sadje: sveže, suho, vloženo, sokovi, …
- oljke: olje, vložene oljke, …
- zelenjava: sveža, predelana, …
- zelišča,
- žitni izdelki: kruh in drugi pekovski izdelki,
- med, matični mleček, cvetni prah, propolis,
- alkoholne pijače: žganja, likerji,
- vino,
- mlečni izdelki,
- suhomesnati izdelki,
- izdelki domače in umetnostne obrti: pletenine, izdelki iz gline, vezenine, izdelki iz lesa, slikarstvo, izdelki iz stekla, kovaški izdelki, izdelki iz papirja, izdelava mil, svečarstvo,
- turizem na kmetiji.


KAJ prinaša vključitev v bazo podatkov projekta SOLUM?

- Ponudniki, ki se bodo vključili v bazo, bodo brezplačno predstavljeni na spletni strani projekta SOLUM in v tiskanem promocijskem vodniku
(!!! Objave podatkov bodo prilagojene tehničnim in oblikovalskim zahtevam posameznega medija, zato si projektni partnerji pridržujejo pravico do selekcije ponudnikov oziroma izbora najsmotrnejšega načina promocije ponudnikov).

- Vključitev v bazo je pogoj za vse vinarje, ki bi želeli predstavljati in tržiti vina v novi Vinoteki
v Novi Gorici, predvidoma v Centru EDA.

- Vključitev v bazo je pogoj za tiste ponudnike, ki bi želeli tržiti kmetijske in ostale izdelke
v novo urejenem prostoru za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline v Ajdovščini, predvidoma v neposredni bližini Mladinskega hotela v centru PALE.

!!! Tako Mestna občina Nova Gorica kot Občina Ajdovščina bosta opredelili še dodatne pogoje sodelovanja ponudnikov z vinoteko oz. s prostorom za trženje podeželskih izdelkov.

Za vključitev v BAZO PODATKOV PROJEKTA SOLUM je potrebno izpolniti ustrezen vprašalnik in obrazec z različnimi izjavami.
Pripravljeni so trije različni vprašalniki:

- za kmetije in kmetije z dopolnilno dejavnostjo
- za vinogradnike in vinarje
- za ponudnike izdelkov domače in umetnostne obrti

- obrazec z izjavami

Vprašalnik in izjavo lahko izpolnjujete na 2 načina; elektronsko ali ročno (pisava mora biti čitljiva).

Izpolnjen vprašalnik in izjavo lahko oddate na Razvojno agencijo ROD, ki sodeluje z Občino Ajdovščina pri zbiranju podatkov o ponudnikih z območja občin Ajdovščina in Vipava, na naslednje načine:

1. Izpolnjen vprašalnik in podpisano izjavo pošljite po pošti na naslov Razvojne agencije ROD:

Razvojna agencija ROD, Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina (s pripisom: Solum).

2. Elektronsko izpolnjen vprašalnik in skeniran obrazec z izjavami lahko pošljete tudi po elektronski pošti na e-naslov Razvojne agencije ROD: .

3. Lahko se zglasite tudi osebno na Razvojni agenciji ROD, kjer vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju vprašalnika v tehničnem smislu. V tem primeru se je potrebno za osebni obisk predhodno najaviti preko telefona, vsak dan med 8.00 in 12.00 uro. Pokličite na 05 365 36 00. Kontaktna oseba je Elizabeta Valič.


Izpolnjeni vprašalniki s spremljajočimi izjavami se zbirajo do 31.10.2012. Razvojna agencija ROD bo prejete podatke posredovala skrbniku baze, to je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Vprašalniki, ki jih bodo izpolnili vinarji, bodo posredovani tudi vodilnemu partnerju, to je Mestna občina Nova Gorica, z namenom možnosti nadaljnjega sodelovanja v vinoteki v Novi Gorici.

Dodatne informacije in pojasnila o vprašalnikih so vam ravno tako na voljo na Razvojni agenciji ROD (05 365 36 00). Kontaktna oseba je Elizabeta Valič.


Uraden dopis – povabilo ponudnikom.


Projekt »Skupna pot skozi tradicijo okusov - Solum« je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.