Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17

Poziv občanom k prijavi škode po suši na kmetijskih kulturah

datum: 03.10.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Poziv občanom k prijavi škode po suši na kmetijskih kulturah

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN


Številka: 844-0022/2012-12
Datum: 3.10.2012POZIV OBČANOM K PRIJAVI ŠKODE PO SUŠI NA KMETIJSKIH KULTURAH


Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje št. 844-6/2012-308, z dne 2.10.2012, pozivamo občane, k prijavi škode zaradi posledic suše na kmetijskih kulturah.

Obrazec za prijavo škode (obrazec 2) je na voljo na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si).


Dokumentacija:
- Obrazec za prijavo škode (Obrazec 2)
- Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda (Priloga 5)
- Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje


Obrazec mora vsebovati naslednje podatke:
1.1. vrsta nesreče
1.2. datum
1.3. občina in kraj
1.4. ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5. davčna številka
1.6. naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči
KO – šifro katastrske občine
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA
POŠKODOVANOST – odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE–dejanska površina poškodovane kulture v GERK-u


Prijave zbiramo, na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, do vključno 15. oktobra 2012 do 12.00 ure.


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, l.r.