3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 12.10.2012

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-007/2012-1
Datum: 12.10.2012


Na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v torek, dne 16. oktobra 2012 ob 19. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta.

Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost izvedbe izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta.


Gradivo:
-Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
-Sklep o dopolnitvi Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
-RS-DVK-Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet
-RS-DVK-Kandidatura za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.