Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6

JN - Podelitev koncesije za rekonstrukcijo javne razsvetljave in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije

datum: 09.11.2012

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

JN - Podelitev koncesije za rekonstrukcijo javne razsvetljave in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije

REFERENČNA ŠTEVILKA 430-028/2012


V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 in Odl.US: U-I-211/11-26 - v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 9.11.2012, št. objave JN12106/2012, Občina Vipava vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Podelitev koncesije za rekonstrukcijo javne razsvetljave in pogodbeno zagotavljanje prihranka energije«.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 21.12.2012 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.12.2012 ob 11.00 uri v prostorih naročnika.V nadaljevanju objavljamo sledečo dokumentacijo:

!!!!! POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE - 10. 12. 2012 !!!!!
!!!!! POPIS RAZSVETLJAVE - 10. 12. 2012 !!!!!

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE - 19. 11. 2012

Razpisna dokumentacija-9.11.2012
Popis del za rekonstrukcijo JR
Popis del za vzdrževanje
Popis vseh svetilk v občini