4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 26.06.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava
OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-004/2013-1
Datum: 21.6.2013


Na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 27. junija 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., druga obravnava (poročevalca: Ivan Princes in Mitja Trtnik)


Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost sprejetja Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o..


Gradivo:
-Odlok o ustanovitvi JP RCERO z obrazložitvami, prilogami in pripombami (.zip)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.