Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13

Javni natečaj za Vipavsko vinsko kraljico 2013

datum: 01.07.2013

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila


Center za razvoj podeželja TRG Vipava in Turistično društvo Lanthieri Vipava, objavljata »javni natečaj Vipavska vinska kraljica 2013«.


SPLOŠNI POGOJI
Na natečaj se lahko prijavijo dekleta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo stalno bivališče na območju Vipavske doline, so polnoletne, imajo znanje o vipavskem vinarstvu in vinogradništvu ter so pripravljena sodelovati na prireditvah, ki jih za promocijo vipavskih vin, vinske kulture in s tem povezane turistične ponudbe pripravljata Center za razvoj podeželja TRG Vipava in Turistično društvo Lanthieri Vipava.

VSEBINA OCENJEVANJA
Strokovna komisija bo ocenjevala:
-splošno znanje,
-poznavanje vinogradništva in vinarstva, s poudarkom na vinih iz Vipavske doline,
-način javnega nastopanja.

NAČIN IN ROK PRIJAVE:
Prijava kandidatke mora vsebovati:
ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), kratek življenjepis.

Prijave pošljite do 14. avgusta 2013 na naslov:
Center za razvoj podeželja TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava,
ali na elektronski naslov:

Dodatne informacije dobite na naslednjih kontaktih:
tel.: 05 368 70 40, 051 215 226
e-pošta:


Vipava, junij 2013