5. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.09.2013

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov


OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-006/2013-1
Datum: 2.9.2013


Na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v četrtek, dne 5. septembra 2013 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Novelacija Investicijskega projekta (IP) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri« - 1. faza (poročevalec: David Bratož)


Razlog za sklic seje:
Razlog za sklic izredne seje je nujnost sprejetja novelacije Investicijskega projekta (IP) za projekt »Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi«, ker se mora občina do 9.9.2013 prijaviti na razpis Ministrstva za kulturo, da bi pridobila sredstva sofinanciranja za nadaljevanje obnove dvorca Lanthieri.


Gradivo:
-Novelacija Investicijskega projekta (IP) za projekt Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri v Vipavi


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.