Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3

POZIV OBČANOM K PRIJAVI ŠKODE PO SUŠI NA KMETIJSKIH KULTURAH

datum: 18.09.2013

kategorija: Sporočilo za javnost


OBČINA VIPAVA
ŽUPAN


Številka: 844-0001/2013-8
Datum: 18.9.2013POZIV OBČANOM K PRIJAVI ŠKODE PO SUŠI NA KMETIJSKIH KULTURAH


Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje št. 844-12/2013-291, z dne 13. 9. 2013, pozivamo občane, k prijavi škode zaradi posledic suše na kmetijskih kulturah.

Obrazec za prijavo škode (Obrazec 2) je na voljo na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava in na spletni strani Občine Vipava (www.vipava.si) v nadaljevanju spodaj.

Dokumentacija:
- Obrazec za prijavo škode (Obrazec 2)
- Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke:
1.1. vrsta nesreče
1.2. datum
1.3. občina in kraj
1.4. ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5. davčna številka
1.6. naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči
KO – šifro katastrske občine
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA
POŠKODOVANOST – odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE–dejanska površina poškodovane kulture v GERK-u

Prijave zbiramo, na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava, do vključno 30. septembra 2013 do 12.00 ure.


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, l.r.