Izdajanje računov s strani fizičnih oseb, ki prodajajo končnemu potrošniku lastne kmetijske pridelke in les