Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 30.10.2013

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 VIPAVA

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES, 47/2006 - ZEN, 45/2008 - ZVEtL, 57/2008, 90/2009 - Odl. US, 56/2011 - Odl. US, 87/2011, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 - ZUE, 11/2009, 81/2011), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009 IN 8/2010) Občina Vipava objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM


Vlogo in celotno besedilo razpisa najdete v priponki ( Vloga / Razpis )


Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, lahko dvignejo vloge (obrazec), s katerimi se prijavijo na razpis na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak delovni dan od 8.00-13.00 ure. Na željo interesenta, mu obrazec pošljemo po pošti, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Vipava v priponki ( Vloga / Razpis )

Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci oddati do 2. decembra 2013 na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem« Če bo vloga oddana priporočeno po pošti, se bo štelo, da je pravočasna, tudi, če bo oddana 2.12.2013 (zadnji dan roka), sicer ne bo pravočasna. Vlogo lahko do vključno datuma, navedenega v prejšnjem stavku, oddajo tudi na sedežu Občine Vipava.

Vse dodatne informacije lahko dobite na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipave, in sicer:
-ob ponedeljkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 15.00
-ob sredah: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 16.30
-ob petkih: 8.30 do 11.30 ter 13.00 do 13.30
ali na tel. št. 05 364 3420 (ga. Helena Kobal).


Številka:3523-0001/2013-1
Datum: 15.10.2013


Župan
mag. Ivan Princes, dr.vet.med.