Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1

datum: 12.12.2013

kategorija: Sporočilo za javnost


Občina Vipava bo tekom projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1«, z evropskimi sredstvi poskrbela za čistejšo reko Vipavo in zagotovila višjo kakovost življenja svojih prebivalcev.

Investicija je vredna dobrih 6 milijonov evrov, poleg občine pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Projekt bo zaključen do sredine leta 2015, z njim pa bo občina uredila čiščenje in odvajanje odpadnih voda in izboljšala celotno stanje kanalizacijskega sistema.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave - sklop 1« zajema izgradnjo nove centralne čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6000 PE, izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307 in izgradnjo povezovalnega kanala v dolžini 4,93 km od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na centralno čistilno napravo Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280). Investicija zajema tudi izgradnjo oz. rekonstrukcijo približno 1,37 km padavinske kanalizacije ter obnovo približno 0,8 km vodovoda. Po zaključku projekta bo v aglomeraciji Vipava ID 1307 vsaj 95 % PE priključenih na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo (skupne dolžine 4,52 km).

Projekt bo lokalnim prebivalcem zagotovil višjo kakovost bivanja, izboljšanje zdravstvenega stanja, izboljšanje celotnega stanja kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, več kot 300 prebivalcem pa bo omogočena nova priključitev na javni kanalizacijski sistem. Projekt ureja še sistem čiščenja odpadnih vod, ki so doslej obremenjevale reko Vipavo. Čistilna naprava predstavlja pomembno pridobitev za Vipavo, saj bomo z njo prispevali k čistejšemu okolju, višji kakovosti bivanja in gospodarskemu razvoju tako občine kot regije.

Gradnja se je pričela novembra v letošnjem letu. Izbrani izvajalci gradbenih del za gradnjo čistilne naprave so CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. s partnerji Cid s.r.l. Italija, Hidroinženiring d.o.o. in CPG d.d., za gradnjo kanalizacije pa GINEX INTERNATIONAL d.o.o. s partnerji CPG d.d., Godina d.o.o., Kolektor Koling d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje PROJEKT d.d. NOVA GORICA, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Več informacij na spletni strani projekta: www.ocistimo-vipavo.si