Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12

Dokončna prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v večstanovanjskem bloku na naslovu Gradnikove brigade v Vipavi

datum: 28.01.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Komisija za proučitev utemeljenosti vlog
in za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj v večstanovanjskem bloku
Gradnikove brigade v VipaviŠtevilka: 3523-0001/2013
Datum: 28.1.2014


Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 - ZUE, 11/2009, 81/2011) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega v časopisu Latnik, dne 30. 10. 2013, Občina Vipava, objavlja naslednjo DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V VEČSTANOVANJSKEM BLOKU NA NASLOVU GRADNIKOVE BRIGADE V VIPAVI


ime in priimek upravičenca/ke...................................število točk
1. Sabina Marolt, Gradnikove brigade 12, Vipava.............450
2. Manuela Škerjanec, Vinarska cesta 2, Vipava...............440
3. Danijela Nusdorfer, Gradiška cesta 8, Vipava...............400
4. Amadej Močnik, Slap 67, Vipava...................................370
5. Dajana Turkeš, Ob Beli 9, Vipava.................................350
5. Suzana Cvijanović, Glavni trg 16 a, Vipava...................350
6. Martina Velišček, Vojana Reharja 7, Vipava..................320
7. Tanja Feliz, Gradiška cesta 8, Vipava...........................300
8. Zdenka Božič, Kreljeva ulica 6, Vipava.........................270


Glede na zbrano število točk se stanovanja dodelijo upravičenkam:
1. Sabini Marolt, Gradnikove brigade 12, Vipava (dvosobno)
2. Manueli Škerjanec, Vinarska cesta 2, Vipava (dvosobno)
3. Danijeli Nusdorfer, Gradiška cesta 8, Vipava (garsonjero).


Komisija:
- Helena Kobal, l.r.
- Mojca Vrčon, l.r.
- Majda Sever, l.r.
- Ljubica Ivanov, l.r.
- Bogdan Godnič, l.r.