6. izredna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 21.02.2014

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVAŠtevilka: 0321-003/2014-1
Datum: 21.2.2014


Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011) sklicujem


6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo v torek, dne 25. februarja 2014 ob 17. uri, v prostorih Občine Vipava


Predlog dnevnega reda:
1. Aneks k Pogodbi št. 478-0006/2013-1 o zakupu in uporabi prostorov obnovljenega rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine v Vipavi, sklenjeni dne 15.2.1013 med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici (poročevalec: Ivan Princes)

Razlog za sklic seje:
Univerza v Novi Gorici mora v naslednjem tednu oddati vlogo za obnovo v okviru "Norveškega mehanizma"


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno neodložljivo odsotnost pa predhodno opravičite.Župan
mag. Ivan Princes, l. r.