Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18

Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod M3-1 Kalce-Ajdovščina

datum: 20.02.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3-1 Kalce-AjdovščinaSpoštovani!

Gradivo za javno razgrnitev je objavljeno na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor si informacijo o javni razgrnitvi lahko preberete tudi na povezavi: http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7643/56b54741538f73fadede37ed3d81de3d/

Za potrebe javne razgrnitve pa si zainteresirani lahko ogledate tudi v spodnjih priponkah:
-Javno naznanilo_Kalce-Ajdovščina.pdf
-DPN_za_PP_M3-1_Kalce-Ajdovščina_povzetek_za_javnost.pdf
-Obrazec_za_pripombe_oDPN.doc


Lep pozdrav!


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana
Slovenija