Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod M3-1 Kalce-Ajdovščina

datum: 20.02.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3-1 Kalce-AjdovščinaSpoštovani!

Gradivo za javno razgrnitev je objavljeno na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor si informacijo o javni razgrnitvi lahko preberete tudi na povezavi: http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7643/56b54741538f73fadede37ed3d81de3d/

Za potrebe javne razgrnitve pa si zainteresirani lahko ogledate tudi v spodnjih priponkah:
-Javno naznanilo_Kalce-Ajdovščina.pdf
-DPN_za_PP_M3-1_Kalce-Ajdovščina_povzetek_za_javnost.pdf
-Obrazec_za_pripombe_oDPN.doc


Lep pozdrav!


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana
Slovenija