Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4

Namera o oddaji zemljišča parc. št. 2143/1 k.o. 2405-Podnanos v najem

datum: 09.05.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
ŽUPAN


Namera o oddaji zemljišča parc. št. 2143/1 k.o. 2405-Podnanos v najem


Številka: 478-0034/2014
Datum: 8.5.2014


Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/2013) Občina Vipava objavlja

NAMERO O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEM

za sklenitev neposredne pogodbe, za naslednje zemljišče:

PARCELNA ŠTEVILKA: 2143/1
KATASTRSKA OBČINA: 2405-PODNANOS
NAMENSKA RABA.: nezazidano stavbno zemljišče
POVRŠINA m2: 432
LETNA NAJEMNINA:
a) za namen odprtega skladišča za les, gradbeni material…): 228,92 evra
b) za namen funkcionalnega zemljišča k stanovanjskemu ali poslovnemu objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot, zelenica): 450,36 evra.

V najem je možno vzeti parcelo kot celoto in ne samo njen del.

DOBA NAJEMA: 5 let

Vsi zainteresirani lahko oddajo ponudbo za najem zemljišča najkasneje do 28.5.2014 do 12.00 ure, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Ponudba mora vsebovati: ima ponudnika, naslov, telefon, navedbo parcele in namen uporabe (pod a) ali pod b)).

V primeru več interesentov, bo Občina Vipava s ponudniki opravila pogajanja o ceni.
Zapisnik o opravljenih pogajanjih bo sestavni del najemne pogodbe.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel.: 05 364 3420 ali 05 364 3410 (Helena Kobal) ali po elektronski pošti: obcina.vipava@siol.net.


ŽUPAN
mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.