Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8

NATEČAJ ZA VIPAVSKO VINSKO KRALJICO 2014

datum: 24.07.2014

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Zavod za turizem TRG Vipava, Turistično društvo Lanthieri Vipava in Mestna občina Nova Gorica, objavljajo


NATEČAJ ZA VIPAVSKO VINSKO KRALJICO 2014


SPLOŠNI POGOJI

Na natečaj se lahko prijavijo dekleta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo stalno bivališče na območju Vipavske doline, so polnoletne, imajo znanje o vipavskem vinarstvu in vinogradništvu ter so pripravljena sodelovati na prireditvah, ki jih za promocijo vipavskih vin, vinske kulture in s tem povezane turistične ponudbe pripravljata Zavod za turizem TRG Vipava, Turistično društvo Lanthieri Vipava, Mestna občina Nova Gorica ter druge občine z območja Vipavske doline.


VSEBINA OCENJEVANJA

Strokovna komisija bo ocenjevala:
-splošno znanje,
-poznavanje vinogradništva in vinarstva s poudarkom na vinih iz Vipavske doline,
-način javnega nastopanja.


NAČIN IN ROK PRIJAVE:

Prijava kandidatke mora vsebovati:
ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), kratek življenjepis.

Prijave pošljite do 26. avgusta 2014, na naslov:
Zavod za turizem TRG Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava,
ali na elektronski naslov:


Dodatne informacije dobite na naslednjih kontaktih:
tel.: 05 368 70 40, 051 215 226
e-pošta:Vipava, julij 2014