Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2014

datum: 28.07.2014

kategorija: Občinski svet

Občina Vipava
Župan


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2014 (številka 410-009/2013-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 111/2013, je Župan, dolžan poročati, Občinskemu svetu, o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2014.

V priponki se nahaja Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2014.Župan
mag. Ivan Princes, l.r.