Na vsebino
Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16

Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar-marec 2015

datum: 19.12.2014

kategorija: Občinski svet

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Župan Občine Vipava dne 19. 12. 2014 sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Vipava v obdobju januar - marec 2015.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.


Številka: 410-009/2014-1
Vipava, 19.12.2014


Občina Vipava
Župan
mag. Ivan Princes, l.r.