Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14

Ponovne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava

datum: 08.01.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

Občinska volilna komisija Občine Vipava je na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) razpisala ponovne volitve v svet Krajevne skupnosti Podnanos na volišču št. 011 – Osnovna šola Podnanos, ki bodo v nedeljo, 15.2.2015. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 05.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Občine Vipava

RAZPISUJE
ponovne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava


1.
Razpišejo se ponovne volitve v 1. volilni enoti, ki obsega naselje Orehovica za enega člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos, na volišču št. 011 – v Osnovni šoli Podnanos.

2.
Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 15. februarja 2015.

3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. januar 2015.

4.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Vipava.

Št.: 0410-0013/2014-1
Vipava, dne 17. 12. 2014

Predsednik občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------


-SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
-ROKOVNIK ZA IZVEDBO PONOVNIH VOLITEV
-OBRAZCI:
-Kandidatura s podpisi volivcev
-Kandidatura politična stranka
-Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana sveta KS
-Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov
-Soglasje kandidata

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Poziv za predlog za člana volilnega odbora
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Glasovanje na domu
-Glasovanje po pošti-997