Ponovne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava

datum: 08.01.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

Občinska volilna komisija Občine Vipava je na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) razpisala ponovne volitve v svet Krajevne skupnosti Podnanos na volišču št. 011 – Osnovna šola Podnanos, ki bodo v nedeljo, 15.2.2015. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 05.01.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Občine Vipava

RAZPISUJE
ponovne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava


1.
Razpišejo se ponovne volitve v 1. volilni enoti, ki obsega naselje Orehovica za enega člana sveta Krajevne skupnosti Podnanos, na volišču št. 011 – v Osnovni šoli Podnanos.

2.
Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 15. februarja 2015.

3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. januar 2015.

4.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Vipava.

Št.: 0410-0013/2014-1
Vipava, dne 17. 12. 2014

Predsednik občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------


-SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ
-ROKOVNIK ZA IZVEDBO PONOVNIH VOLITEV
-OBRAZCI:
-Kandidatura s podpisi volivcev
-Kandidatura politična stranka
-Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana sveta KS
-Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov
-Soglasje kandidata

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Poziv za predlog za člana volilnega odbora
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-Glasovanje na domu
-Glasovanje po pošti-997