Sklep o ukrepih ob izrednih razmerah - napovedi orkanske burje s sneženjem med 5.2.2015 in 7.2.2015

datum: 05.02.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
Civilna zaščitaŠifra: 843-001/2015-2
Datum: 5.2.2015


Na podlagi prve alinee 1. odstavka 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in objave opozorila na spletni strani Agencije RS za okolje, izdajam naslednji


SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH - NAPOVEDI ORKANSKE BURJE S SNEŽENJEM MED 5.2.2015 IN 7.2.2015


1.
Zaradi napovedi močne - orkanske burje na Primorskem (vir: ARSO) od četrtka dopoldan do sobote popoldne, ko bo na izpostavljenih mestih predvsem na Goriškem in Vipavskem dosegala hitrost od nad 140 km/h z močnim sneženjem, odrejam v četrtek 5.2.2015 in petek 6.2.2015 zaprtje vrtcev, osnovnih in srednjih šol po seznamu:

-Otroški vrtec Ajdovščina, enote Vipava, Vrhpolje, Podnanos
-Osnovna šola Drago Bajc Vipava s podružnicami Podnanos, Vrhpolje in Goče
-Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava, enota Vipava


2.
Zaradi varnosti starše in skrbnike pozivamo, da zagotovijo varstvo otrok na domu. Otroški vrtec in šola, navedena v 1. točki tega sklepa za možne izjemne primere organizirajo dežurstva.


3.
Šole in vrtec ustrezno obvestijo starše in skrbnike.


4.
Ta sklep velja takoj.POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
OBČINE VIPAVA

David PREMRL