Sklep o ukrepih ob izrednih razmerah - napovedi orkanske burje s sneženjem med 5.2.2015 in 7.2.2015 - DODATNI

datum: 05.02.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA VIPAVA
Civilna zaščitaŠifra: 843-001/2015-4
Datum: 5.2.2015


Na podlagi prve alinee 1. odstavka 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in objave opozorila na spletni strani Agencije RS za okolje, izdajam naslednji


SKLEP O UKREPIH OB IZREDNIH RAZMERAH - NAPOVEDI ORKANSKE BURJE S SNEŽENJEM MED 5.2.2015 IN 7.2.2015 - DODATNI

1.
Zaradi napovedi močne - orkanske burje na Primorskem (vir: ARSO) od četrtka dopoldan do sobote popoldne, ko bo na izpostavljenih mestih predvsem na Goriškem in Vipavskem dosegala hitrost od nad 140 km/h z močnim sneženjem, odrejam v petek 6.2.2015 zaprtje:

-Škofijske gimnazije Vipava


2.
Šola ustrezno obvesti starše in skrbnike.


3.
Ta sklep velja takoj.POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
OBČINE VIPAVA

David PREMRL